Category: Philippine Weather Forecast

JUNE 27, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST 0

JUNE 27, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST

JUNE 27, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST Issued at: 5:00 AM 27 June 2018 Valid beginning: 5:00 AM today until 5:00 AM tomorrow KAMUGTAKAN: Bahagyang mapanganuron sundo sa mapanganuron na kalangitan na...

une 26, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST 0

June 26, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST

June 26, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST Valid beginning: 5:00 AM today until 5:00 AM tomorrow KAMUGTAKAN: Mapanganuron na kalangitan na may mga maluya sundo sa moderatong pag-uran asin pulo-pulong pagkikilat-pagdaguldol ang...

June 25, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST 0

June 25, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST

June 25, 2018 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL WEATHER FORECAST Valid beginning: 5:00 AM today until 5:00 AM tomorrow KAMUGTAKAN: Bahagyang mapanganuron sundo sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulu-pulong pag-uran o pagkikilat-pagdaguldol ang...

June 15 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL SERVICES DIVISION REGIONAL WEATHER FORECAST 0

June 15 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL SERVICES DIVISION REGIONAL WEATHER FORECAST

June 15 SOUTHERN LUZON PAGASA REGIONAL SERVICES DIVISION REGIONAL WEATHER FORECAST Valid beginning: 5:00 AM today until 5:00 AM tomorrow KAMUGTAKAN: Bahagyang mapanganuron sundo sa mapanganuron na kalangitan na may pulu-pulong mga pag-uran ang...